PZC: “Scouts vrezen komst CitySeeds naar Meiveld”

Zoals u wellicht in de media heeft gelezen is “ons” veld in beeld als nieuwe locatie voor de gemeenschapstuin van Stichting CitySeeds.
Uiteraard ondersteunen wij als Kazan de Wolfgroep de doelstelling van de Stichting CitySeeds, het verbouwen van groente voor mensen die in armoede leven, van harte.

Wij betreuren het echter dat de Stichting het buitenterrein van de Kazan hiervoor op het oog heeft. Wij worden hierdoor enorm beperkt in de uitoefening van onze buitenactiviteiten. Het veld biedt onze leden ruimte om een grote variatie aan activiteiten te organiseren.

Het onderwerp stond geagendeerd voor de commissie Maatschappelijke Zaken van de gemeente Middelburg op woensdag 29 augustus. Een delegatie van het bestuur heeft gebruik gemaakt van het recht om in te spreken.

Zie ook het artikel in de PZC.

Categorie: 
Algemeen