Contributie

De Kazan de Wolfgroep bestaat evenals andere scoutingroepen uit een aantal speltakken. Elke speltak is voor een bepaalde leeftijdsgroep. In het kader hieronder ziet u de speltakken die er bij de Kazan de Wolf zijn. Vroeger werd er ook nog onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. Bij de Kazan zijn alle speltakken nu gemengd.

Kosten van het lidmaatschap

Net als bij andere verenigingen moet voor het lidmaatschap van de Kazan de Wolfgroep contributie betaald worden. Met het betalen van contributie begint de eerste maand nadat je vier kennismakingsopkomsten hebt meegemaakt. Zoals je kunt zien in het kader verschilt het contributie bedrag per speltak. De contributie kan worden betaald door middel van een automatische incasso of moet voor de vijftiende van elke maand worden overgemaakt naar

  • Rabobank IBAN: NL26 RABO 0156 0304 89

ten name van penningmeester Kazan de Wolf te Oost-Souburg onder vermelding van de naam van uw zoon of dochter en de betreffende speltak. De onderstaande tabel toont de contributie per 1 januari 2011.

Speltak
Contributie per maand
Contributie automatische incasso
Bevers
€8,00
€7,00
Welpen
€9,00
€8,00
Scouts
€10,00
€9,00
Explorers
€11,00
€10,00
Roverscouts
€11,00
€10,00


Bij jaarcontributie met factuur bedraagt de contributie € 132,- per jaar.

Overige kosten

Naast de contributie zijn de kosten van het lidmaatschap beperkt. Wanneer je een paar maanden meedraait met een speltak zal je geinstalleerd worden. Deze installatie houdt in dat je tijdens een feestelijke opkomst in het scouting uniform wordt gehesen. Vanaf dat moment hoort je er helemaal bij. Elke speltak heeft zijn eigen uniform. De kosten van dit uniform komen voor uw rekening. Als het zover is zal de leiding van je speltak je inlichten over de aanschaf van het uniform en de kosten daarvan.

Activiteiten

Verder is er een aantal grote activiteiten, waarvoor je los van de contributie apart moet betalen. De belangrijkste daarvan is het zomerkamp, dat voor elke speltak het jaarlijks hoogtepunt vormt.