Contributie

De Kazan de Wolfgroep bestaat evenals andere scoutingroepen uit een aantal speltakken. Elke speltak is voor een bepaalde leeftijdsgroep. In het kader hieronder ziet u de speltakken die er bij de Kazan de Wolf zijn. Vroeger werd er ook nog onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes. Bij de Kazan zijn alle speltakken nu gemengd.

Kosten van het lidmaatschap

Net als bij andere verenigingen moet voor het lidmaatschap van de Kazan de Wolfgroep contributie betaald worden. Na de kennismakingsperiode (maximaal vier bijeenkomsten) begin je met het betalen van de contributie.

De contributie (ongewijzigd sinds 2011):

Speltak
Contributie per maand
Contributie automatische incasso
Bevers
€8,00
€7,00
Welpen
€9,00
€8,00
Scouts
€10,00
€9,00
Explorers
€11,00
€10,00
Roverscouts
€11,00
€10,00


Bij jaarcontributie met factuur bedraagt de contributie € 132,- per jaar.

Betaling van het lidmaatschap


De contributie kan worden betaald door middel van een automatische incasso. Bij het inschrijfformulier ontvang je van de leiding ook een machtigingsformulier.
Bij maandelijkse betaling moet de contributie voor de vijftiende van elke maand worden overgemaakt naar Rabobank IBAN: NL26 RABO 0156 0304 89 ten name van Scouting Kazan de Wolfgroep onder vermelding van de naam van het lid en de betreffende speltak.

Overige kosten

Wanneer je een paar maanden meedraait met een speltak zal je geïnstalleerd worden. Deze installatie houdt in dat je tijdens een feestelijke opkomst in het scoutinguniform wordt gehesen. Vanaf dat moment hoort je er helemaal bij. Elke speltak heeft zijn eigen uniform. De kosten van dit uniform komen voor rekening van het lid. Als het zover is zal de leiding van je speltak je inlichten over de aanschaf van het uniform en de kosten daarvan.
Ter indicatie: bij de eerste installatie bedragen de kosten ongeveer 65 euro. Bij het overgaan naar een volgende speltak ongeveer 40 euro. Zie ook het ‘winkeltje’ op deze website.

Activiteiten

Er zijn enkele grotere activiteiten, waarvoor je los van de contributie apart moet betalen.
De belangrijkste daarvan is het zomerkamp, dat voor elke speltak het jaarlijks hoogtepunt vormt.
Om een idee te geven: in 2019 waren de kosten van het welpenkamp 95 euro, van het scoutskamp 180 euro en van het explokamp 280 euro.